SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR FÖR DIN PERSONAL

Vårt team har de senaste 25 åren skapat utbildningar med fokus på att skifta deltagarnas attityd, beteende, aktioner och resultat. Med rätt fokus och rätt handledning kan även en tämligen begränsad utbildningsinsats skapa påtaglig och hållbar förändring. 

Fördelarna med att träffas i fysiska rum på utbildningen jämfört med att skicka en bok eller en dokumentation är uppenbara. Man kan ha värdiga diskussioner och lära känna varandra, man kan säkerställa att deltagarna är engagerade på en hög nivå och utnyttja flera undervisningsmetoder osv.

Fördelarna med att ha ett dokumenterat material är å andra sidan också många. Man kan utnyttja dem i efterhand när nya medarbetare tillkommer, man kan låta var och en göra det vid det tillfälle och i en takt som passar dem, man kan kvalitetssäkra materialet och låta alla kompetenser vara en del av skapandet osv. 

Med GB.Os modell för skräddarsydda internutbildningar har vi knäckt koden för hur man kan utnyttja fördelarna av båda dessa modeller i en och samma. Med ett ben i förståelse för vad som skapar effektiva och lönsamma organisationer och det andra i vår kompetens kring pedagogik och vad som skapar bestående beteendeförändring tar vårt team sig an varje uppdrag med personligt engagemang och skapar skräddarsytt material för att uppfylla era syften. Med vår modell lägger vi minimal belastning på organisationen i skapandet av utbildningarna som görs av ett självständigt team erfarna utbildningsbyggare.

I VÅR MODELL INGÅR:

VÅRA UTBILDNINGAR KOMBINERAS OFTA MED:

FÖLJ OSS PÅ

KONTAKTA OSS